Accolade

Het schrijven van een bestek voor de verduurzaming van 500 tot 700 woningen in 2018.

Accolade zocht voor het schrijven van een bestek een onafhankelijke partij met kennis van zaken om een bestek te schrijven, met daarop volgend een uitvraag en wenst daarop begeleiding in de keuze van de partij die de opdracht gaat verrichten.

Voltooiing van het bestek: Juni 2018