Nuon/Vattenfall

Het zoeken van een juiste partner die assisteert bij de beoordeling en keuze van de juiste leveranciers van zonnepanelen.

De directie van Nuon en moedermaatschappij gaan volop in zon! Daarbij zocht men een juiste partner die meer kan zijn dan een leverancier, aangezien er ook logistiek & technisch nog de nodige uitdagingen aan te gaan waren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer vruchtbare partnership, waarin een keuze is gemaakt voor kwaliteitsproducten.

Voltooiing van het contract: Februari 2018